Home

Welkom op de website van VVE OverdenVecht

Inleiding

De website van de VVEOverdenVecht vertegenwoordigd de vereniging van eigenaren van het bedrijvenpark “Over den Vecht”

Het betreft de bedrijfspanden aan de Tennesseedreef nummers 7A t/m 7E, 9A t/m 9C, 13A t/m 13R, 15A t/m D en de bedrijfspanden aan de Texasdreef nummers 14, 16, 18, 20, 22, 24 en 26

De vereniging heeft een bestuur die ervoor zorg draagt dat het huishoudelijk reglement wordt nageleefd door de eigenaren en/of de huurders, de financiën beheert, het algemene onderhoud regelt en nog veel meer.

Voor de toekomstige onderhoudswerkzaamheden aan de bedrijfsgebouwen is er een commissie samengesteld die haar advies geeft aan het dagelijks bestuur.

Jaarlijks is er een algemene ledenvergadering (ALV) waarbij het bestuur onder andere de jaarcijfers presenteert alsmede de ingekomen stukken bespreekt waarna er beslissingen genomen worden. Tijdens deze vergadering komen de eigenaren aan het woord en kunnen hun bijdrage leveren omtrent de bedrijfsgebouwen en alles wat daar verder speelt. Soms kan het voorkomen dat er meerdere algemene jaarvergaderingen in een kalenderjaar voorkomen omdat het bestuur maatregelingen moet nemen die door de ALV moet worden getoetst en goedgekeurd.